Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών 2016 - 2017 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

Α. Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Αρχαία Ο.Π. 4
Ν. Γλώσσα 2
Άλγεβρα 2
Φυσική Γ.Π. 1
Χημεία 2
Αρχαία προετ. Γ' Λυκείου 2
Λατινικά προετ. Γ' Λυκείου 2


Β. Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά Ο.Π. 2
Φυσική Ο.Π. 2
Ν. Γλώσσα 2
Άλγεβρα 2
Χημεία 2
Φυσική Γ.Π. 1
Μαθηματικά προετ. Γ' Λυκείου 2
Φυσική προετ. Γ' Λυκείου 1
Χημεία προετ. Γ' Λυκείου 1


Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά Ο.Π. 2
Άλγεβρα 2
Ν. Γλώσσα 2
Μαθηματικά προετ. Γ' Λυκείου 2
Ανάπτυξη Εφαρμογών προετ. Γ' Λυκείου 1