Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών 2016 - 2017 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Α. Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Ν. Γλώσσα 2
Αρχαία Ελληνικά Ο.Π. 5
Ιστορία Ο.Π. 2
Λατινικά Ο.Π. 3
Βιολογία Γ.Π. 2
Μαθηματικά Γ.Π. 2


Β. Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Ν. Γλώσσα 2
Φυσική Ο.Π. 2
Χημεία Ο.Π. 3
Μαθηματικά Ο.Π. 5
Βιολογία Ο.Π. 3
Ιστορία Γ.Π. 2


Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Ν. Γλώσσα 2
Μαθηματικά Ο.Π. 5
Ανάπτυξη Εφαρμογών Ο.Π. 2
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Ο.Π. 3
Βιολογία Γ.Π. 2
Ιστορία Γ.Π. 2