Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών 2016 - 2017 Γυμνασίου

Γ' Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά 4
Φυσική 1
Χημεία 1
Αρχαία 2
Ν. Γλώσσα 2


Β' Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά 3
Φυσική 1
Χημεία 1
Αρχαία 2
Ν. Γλώσσα 2


Α' Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά 3
Αρχαία 2
Ν. Γλώσσα 2