Το Νέο Εκπαιδευτικό Σύστημα (Νέο Λύκειο)

Η ισχύουσα μορφή του Λυκείου βασίζεται στο 4186/2013 (ΦΕΚ Α’ 193/17-9-2013) και τις τροποποιήσεις και ρυθμίσεις που έγιναν την άνοιξη του 2016. Με βάση τις ρυθμίσεις αυτές θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις του 2016.

Η Διεύθυνση

Πίνακες κατανόησης

ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ε.Π.Ε. Ν. Γλώσσα / Αρχαία / Ιστορία Ν. Γλώσσα / Φυσική / Χημεία Ν. Γλώσσα / Μαθ.Προσ. / Α.Ε.Π.Π.
1. Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές Λατινικά
2. Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές Μαθ. Προσ.
3. Σπουδές Υγείας και Ζωής Βιολογία Γ.Π. * Βιολογία Προσ. Βιολογία Γ.Π. *
4. Παιδαγωγικές Σπουδές Μαθ. Γ.Π. Ιστορία Γ.Π. Ιστορία Γ.Π. *
5. Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής Α.Ο.Θ.

Επιλέγονται 4 ή 5 μαθήματα και έως 2 πεδία

* πρόσβαση με μειωμένα μόρια


Α. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών

Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού 1,3

Ιστορία Προσανατολισμού 0,7

3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας & Ζωής

Βιολογία Γ.Π. 0,9

Ν. Γλώσσα 0,4

4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης

Ν. Γλώσσα 1,3

Μαθηματικά Γ.Π. 0,7

Β. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών

Μαθηματικά Προσανατολισμού 1,3

Φυσική Προσανατολισμού 0,7

3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας & Ζωής

Βιολογία Προσανατολισμού 1,3

Χημεία Προσανατολισμού 0,7

4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης

Ν. Γλώσσα 1,3

Ιστορία Γ.Π. 0,7

Γ. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας & Ζωής

Βιολογία Γ.Π. 0,9

Ν. Γλώσσα 0,4

4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης

Ν. Γλώσσα 1,3

Ιστορία Γ.Π. 0,7

5ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας & Πληροφορικής

Μαθηματικά Προσανατολισμού 1,3

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 0,7