ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Με το εκπαιδευτικό προσωπικό και τις υποδομές του φροντιστηρίου μας, οργανώνουμε ένα υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό πρόγραμμα με σκοπό να σας προσφέρουμε μια υψηλού επιπέδου φροντιστηριακή πρόταση για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών σας και την επίτευξη των στόχων τους.

Για την επίτευξη των στόχων και την υλοποίηση των προγραμμάτων, ανεκτίμητη είναι η συμβολή του διδακτικού προσωπικού. Αποτελείται από αυστηρά επιλεγμένους και άρτια καταρτισμένους επιστήμονες - παιδαγωγούς, που είναι πάντα έτοιμοι και πρόθυμοι να λύσουν οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία των μαθητών.

Μήνυμα της Διεύθυνσης